Раді вітати Вас на офіційному сайті
кафедри українознавства Миколаївського НАУ!

Історія України

У процесі викладання головна увага приділяється оповіді про формування українського народу та його держави, інших національностей, що проживають па території України та їх відносини із сусідніми державами. Особливе місце відведено економічному розвитку та соціальним і політичним процесам, прогресу науки, ознайомленню з діяльністю видатних особистостей тощо. Вивчення курсу повинно допомогти з´ясуванню місця історії України у світі. Тому ми нерідко називаємо курс, що читаємо: "Україна в історії світової цивілізації".

Мета вивчення курсу – допомога студентам зрозуміти важливість історичного пізнання як для поглибленого розуміння себе, так і тих людей і країн, що нас оточують як в Україні, так і в цілому світі. Зокрема, відомий російський історик В.Й. Ключевський відзначав, що "без знання історії ми повинні визнати себе випадковостями, які не розуміють, як і для чого ми живемо, як і до чого прямувати?".

Історія – це наука про те, як виникала, передавалася від одних поколінь до інших культура, як зростала цивілізація, якою, при тому, була доля народу. Ця наука й зветься історією чи окремої країни, чи всесвітньою. Історія України є невід´ємною і складовою частиною всесвітньої історії.

Purpose: in accordance with a new conception of development of historical education to help student young people deeper to seize actual material from history of Ukraine.

Objectives: realize essence of modern looks on the pas, revise former stereotyping estimations of social and political processes, historical events and phenomena. Historical activity and public life of the Ukrainian people in socio-economic and political spheres. Sources of human life on territory of Ukraine.

Subject: history of Ukrainian people.

The module: Old population: scythians, goths, huns. Forming of the Kyiv Russian state. Formation of the Lithuanian state. Infatuation of Ukrainian earths for Poland. Problem of origin of the cossacks. Reasons, character, motive forces of Liberation war 1648 – 1654 Ukraine in ІІ half ХVІІ - in the beginning ХVІІІ. Internal rule (situation) of the Ukrainian grounds in structure of the foreign states. Ukrainian earths in composition the Russian and Austrian empires (The end ХVІІІ – a beginning ХХ centuries) Ukraine in the newest days (1917 – 1991). Ukraine independent (from 1991 to the present).

**Консоль налагодження Joomla!**

**Сесія**

**Інформація облікового запису**

**Використання пам'яті**

**Запити до бази даних**

**Розбір помилок в мовних файлах**

**Завантажені мовні файли**

**Неперекладені рядки**