Раді вітати Вас на офіційному сайті
кафедри українознавства Миколаївського НАУ!

Стужук Сергій Васильович

старший викладач  

         Народився в місті Новий Буг Миколаївської області. Маю вищу юридичну освіту, магістр управління.

У 2014 році з відзнакою закінчив Миколаївський національний університет ім. В.О. Сухомлинського та отримав освітній ступінь магістра за спеціальністю «викладач історії України». Склав всі кандидатські іспити і готую кандидатську дисертацію.

З вересня 2014 року працюю старшим викладачем кафедри українознавства Миколаївського національного аграрного університету. Викладаю такі навчальні дисципліни, як історія України та історія української культури. На кафедрі менеджменту організації та права викладаю такі дисципліни, як правознавство та господарське право.

У  2015 році у Миколаївському НАУ було створено Центр Історії, Політології та Права, керівником якого призначено мене. У своїй роботі використовую мультимедійні засоби та всі нові інтерактивні методи викладання (мозковий штурм, круглий стіл, дискусіяситуаційний аналіз конкретних ситуацій). Це дозволяє студентам краще засвоювати викладений матеріал.

У 2015 році брав участь у навчанні та підготовці нової патрульної поліції міста Миколаєва (кримінальне право та кримінальний процес, протидія корупції, партнерські відносини).

Коло моїх наукових інтересів: історія давнього Риму, Ольвії, Миколаївщини, історична реконструкція, історія держави та права, розробка антикорупційного законодавства. Одним із моїх хобі є живопис. Одна з моїх картин – реконструкція «Дикий сад – град людей кіммерійських» знаходиться у першому залі Музею суднобудування міста Миколаєва. На сьогодні я є членом Всеукраїнської спілки краєзнавців та віце-президентом Миколаївської обласної федерації кіокушин-карате.

В освітньому процесі найважливішим вважаю зацікавити студента предметом, що викладається. Ціную в людях порядність, щирість та відвертість. Переконаний, що справжня людина має оволодіти не лише певним масивом знань, але й чітко усвідомити власне коріння, якого вона роду.

 

Список опублікованих праць у наукових збірниках:

 

1.  Стужук С.В.  Джерела з питання походу Зопіріону у Північне Причорномор’я /С.В. Стужук // Історія цивілізацій стародавності та середньовіччя: Матеріали Дев’ятої наукової конференції викладачів, студентів, магістрів, аспірантів та молодих учених історико-філософського факультету Південноукраїнського національного педагогічного університету імені К. Д. Ушинського. Одеса: ПНПУ, 2014. – С. 83 – 89.

2.  Стужук С.В. Деякі аспекти гетської навали у Нижнє Побужжя /С.В. Стужук // Міжнародні зв’язки стародавнього світу та в епоху середньовіччя: Інтеграційні процеси в міжнародних відносинах: Історія та сучасність. Збірник наукових праць до 100-річчя МНУ імені В.О. Сухомлинського / За матеріалами ІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції молодих вчених та студентів Навчально-наукового інституту історії та права Миколаївського національного університету імені В.О. Сухомлинського. Миколаїв: МНУ, 2014.

3.  Стужук С.В. До питання про присутність військового контингенту стародавнього Риму в Ольвії /С.В. Стужук // Історія крізь призму студентських досліджень: Збірник наукових праць викладачів, магістрантів, студентів Навчально-наукового інституту історії та права Миколаївського національного університету імені В.О. Сухомлинського. – Випуск 15. – Миколаїв: МНУ, 2014. – С. 69 – 75.

Orcid ORCID iD iconorcid.org/0000-0001-9537-6681

Researcher
D-6966-2018

Scholar
https://scholar.google.com.ua/citations?user=mzf-490AAAAJ&hl=ru

**Консоль налагодження Joomla!**

**Сесія**

**Інформація облікового запису**

**Використання пам'яті**

**Запити до бази даних**

**Розбір помилок в мовних файлах**

**Завантажені мовні файли**

**Неперекладені рядки**