Раді вітати Вас на офіційному сайті
кафедри українознавства Миколаївського НАУ!

Шарата Наталія Григорівна

кандидат педагогічних наук, доцент

Шановні відвідувачі!

Рада Вас вітати на своїй сторінці! Сподіваюся, що інформація, розміщена на сторінці, знадобиться Вам у процесі викладання дисциплін «Вища освіта і Болонський процес», «Українська мова за професійним спрямуванням», «Культурологія», «Релігієзнавство», «Історія української культури», «Педагогічна майстерність». Кожен, хто бажає поставити мені запитання може це зробити у рубриці «Поставте мені запитання».

Народилася в Миколаєві. У 1998 році вступила та у 2002 році закінчила філологічний факультет Миколаївського державного педагогічного університету за спеціальністю «Педагогіка та методика середньої освіти. Українська мова та література. Практична психологія»; кваліфікація: «Викладач української мови та літератури, зарубіжної літератури та практичний психолог». Мене завжди цікавила проблема співвідношення особистості та суспільства. Саме це і визначило мою наукову тематику. Ще в шкільні роки я захопилася вивченням життя та творчості нашого знаменитого земляка М.М. Аркаса. Його життєдіяльність визначалася певними суспільними постулатами, але в той же час він сам впливав на суспільну свідомість і формував громадську думку.

Мої наукові розробки знайшли відображення в кандидатській дисертації, яку я захистила 2009 року (спеціальністю 13.00.01 – загальна педагогіка та історія педагогіки).

У Миколаївському національному аграрному університеті працюю з 2003 року.

З 2004 року - асистент кафедри українознавства.

2005-2008 рр. – заступник декана економічного факультету з виховної роботи.

З вересня 2008 року – до сьогодні – проректор з навчально-педагогічної та виховної роботи і підвищення кваліфікації Миколаївського національного аграрного університету.

Завжди вважала відповідальність однією з основних позитивних рис особистості, тому вимогливо ставлюся до студентів. У той же час розглядаю виховний процес, де студенти виступають не об’єктами, а суб’єктами виховання. Побачити в кожній особистості не лише одиницю суспільства, але й цілий світ в усьому його розмаїтті – наше головне завдання. Вважаю, необхідно вдосконалюватися і духовно розвиватися. Завжди рада надати посильну допомогу кожному.

Коло наукових інтересів:

Є автором понад 50 наукових та науково-популярних статей, опублікованих у провідних науково-методичних та інформаційних виданнях України та близького зарубіжжя. У своїх статтях досліджую проблеми виховання студентської молоді та пропоную дієві шляхи удосконалення виховної роботи у вищій школі через впровадження інноваційних технологій навчання та виховання.

Досягнення моїх студентів:

 • Горб А. – переможниця обласного конкурсу «Кращий студент Миколаївщині 2009»
 • Павлюченко І. - переможниця обласного конкурсу «Кращий студент Миколаївщини 2010»
 • Колодій І., Хабіров В., Бубнов І., Нетовканий Д. – стипендіати міського голови міської ради 2013
 • Твардовська В. – переможниця регіонального конкурсу серед студентів ВНЗ ІІІ-ІV р. а. Мінагрополітики України на кращий бізнес-план зі створення обслуговуючого кооперативу у рідному селі.

Основні наукові праці

 1. Шарата Н. Г. Використання прогресивних ідей М.М. Аркаса в діяльності навчальних закладів / Н. Г. Шарата // Збірник наукових праць. Педагогічні науки. Випуск 46. — Херсон : ХДУ, 2007. — С. 41—47.
 2. Шарата Н. Г. Інноваційні підходи в методиці викладання української мови (за професійним спрямуванням) у ВНЗ / Н. Г. Шарата // Українознавчий вимір у сучасній науці : гуманітарний аспект : матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції, 13 квітня 2011 року, м. Миколаїв. — Миколаїв : МДАУ, 2011. — С. 141—143.
 3. Шарата Н. Г., Кунашенко Е. В. Анализ результатов культурологического критерия формирования культуры общения будущих менеджеров аграрного профиля в условиях учебно-воспитательной среды университета / Н. Г. Шарата, О. В. Кунашенко // Парадигмы современной науки : материалы III международной научной конференции молодых ученых. — Караганда : Центр гуманитарных исследований "Тезис", 2011. — С. 144—151.
 4. Шарата Н. Г. Пріоритети виховної системи ВНЗ в умовах глобалізації / Н. Г. Шарата // Матеріали Всеукраїнської конференції 12-13 жовтня 2011 р. "Студентське самоврядування – шлях до демократії". — Миколаїв : МДАУ, 2011. — С. 26—31.
 5. Шарата Н. Г. Розвиток духовності та професійна компетентність сучасного фахівця / Н. Г. Шарата // Збірник наукових праць. Педагогічні науки. Випуск 57. Херсон : Видавництво ХДУ, 2011 р. — С. 197—201.
 6. Шарата Н. Г. Система воспитательной работы в Николаевском государственном аграрном университете / Н. Г. Шарата // Педагогика – XXI : Мат-лы II междунар. науч.-теорет. конф. П 24 (31 января 2011 г.) : В 2-х ч. — Караганда : Тезис, 2011. — Ч. 2. — С. 125—131.
 7. Шарата Н. Г. Приоритеты воспитательной системы высшего учебного заведения в условиях глобализации / Н. Г. Шарата // Теоретические и методологические проблемы современного образования : материалы VII международной научно-практической конференции 30-31 декабря 2011 г. — Москва : Спецкнига, 2011. — С. 371—372.
 8. Шарата Н. Г. Інноваційність в освіті – ознака сучасності / Н. Г. Шарата // Вісник Чернігівського національного педагогічного університету імені Т.Г.Шевченка. — Вип. 97. — Чернігів : ЧНПУ, 2012. — С. 158—160.
 9. Шарата Н. Г. Модернізація вітчизняної вищої освіти / Н. Г. Шарата // Сучасні соціально-економічні системи та проблеми освітології : міжвузівська науково-практична конференція аспірантів та молодих вчених : тези доповідей, Дніпропетровськ, 28 квітня 2012 р. — Дніпропетровськ : Дніпропетровський університет імені Альфреда Нобеля, 2012. — С. 172—174.
 10. Шарата Н. Г. Инновационный процесс в высшем учебном заведении / Н. Г. Шарата // Современные технологии и методики в системе инновационной педагогики : Материалы международной научно-практической конференции 8 июня 2012 г. Под ред. В.П. Делия. — Балашиха : Де-По, 2012. — С. 105—107.
 11. Sharata Natalya Innovation activity: process management / Natalya Sharata // Materialy viii miedzynarodowej naukowi-praktycznej konferencji «Nauka i inowacja – 2012» 07-15 pazdziernika 2012. Volume 10. Pedagogiczne nauki. — Przemysl : Nauka i studia, 2012. — S. 33—34
 12. Шарата Н. Г. Сутність освітньої інноватики / Н. Г. Шарата // Оновлення соціально-психологічної та педагогічної науки на етапі націєтворення: тези доповідей Всеукраїнської науково-практичної конференції, 20 квітня 2012 р. / за ред. В.М. Огаренка та ін. — Запоріжжя : КПУ, 2012. — С. 124.
 13. Шарата Н. Г. Cучасні тенденції розвитку інноваційної діяльності вищої школи / Н. Г. Шарата // Вісник Чернігівського національного педагогічного університету імені Т.Г.Шевченка. Серія: Педагогічні науки. — Вип. 100. — Чернігів : ЧНПУ, 2012. — С. 432—434.
 14. Шарата Н. Г. Інновація як педагогічна категорія: сутність, види, структура інноваційно-педагогічного процесу / Н. Г. Шарата // Вересень : науково-методичний, інформаційно-освітній журнал. — № 3—4 (60—61). — Миколаїв : МОІППО, 2012. — С. 60—70.
 15. Шарата Н. Г. Управління виховною роботою у вищому навчальному закладі / Н. Г. Шарата // Науковий вісник Миколаївського державного університету імені В.О.Сухомлинського : збірник наукових праць. — Випуск 1.38 : Педагогічна освіта як умова сталого розвитку суспільства: технологічний аспект. — Т. 2. — Серія «Педагогічні науки». — Миколаїв : МНУ імені В.О.Сухомлинського, 2012. — С. 59—61.
 16. Шарата Н.Г. Инновационное управление в образовательном пространстве высшей школы / Н.Г. Шарата // Сборник научных трудов SWorld. Материалы международной научно-практической конференции «Современные направления теоретических и прикладных исследований 2013». – Выпуск 1. – Том 19. – Одесса : Куприенко, 2013. – 100 с. – Цит. :113-0749. – С.65-68.
 17. Sharata N.G. Innovation Processes at Higher School as Object of Management / N.G. Sharata // Middle-East Journal of Scientific Research 13 (Socio-Economic Sciences and Humanities) : 74-82, 2013. – DOI 10.5829 / idosi.mejsr. – 2013.13. sesh. 1415 – p.229. – p.74-82.
 18. Шарата Н.Г. До питання механізму ефективного управління інноваційними процесами у вищих навчальних закладах / Н.Г. Шарата // Материали за 9-а международна науна практична конференція, «Бъдещите изследования». – 17-25 февруари. – 2013. – Т.14. – Педагогические науки. – София : «Бял ГРАД-БГ» ООД. – 72 с. – С.39-42.
 19. Шарата Н.Г. Инновационный процесс в высшем учебном заведении / Н.Г. Шарата // Современные технологии и методики в системе инновационной педагогики. Матер-лы междунар. науч.-практ. конфер. 8 июня 2012 г. / под. ред.. В.П. Делия. – Балашиха, Изд-во «Де-По», 2012. – 340с. – С.105-107.
 20. Sharata N.G. Innovation activities at universities / N.G. Sharata // 3rd International Scientific and Practical Conference Science and Society. – London. – Vol.3, 20-21 March 2013. – 341 p. p.119-132.
 21. Sharata N.G. Innovation processes at higher school: essence, aspect, structure / N.G. Sharata // 2nd International scientific conference European Applied Sciences modern approaches in scientific researcher. – Vol.2. – February 18-19. – Stuttgart, Germany. – 2013. – 244 p. – p.163-165.
 22. Sharata N.G. Stages of innovation processes at higher education establishments / N.G. Sharata // Materialy IX mezinarodni vedecko-prakticka konference «Dny vedy – 2013». – Dil 17. Pedagogika: Praha. Publishing House «Education and Science» s.r.o. – 104 stran. – C.27-29.
 23. Sharata N. Innovation Activity Process Management / N. Sharata // Materialy VIII Miedzynarodowej naukowi-praktycznej konferencji «Nauka i inowacja – 2012». – Volume 10. Pedagogiczne nauki. – Przemysl. Nauka i studia. – 112 str. – С.33-34.
 24. Шарата Н.Г. Аналіз змісту дефініції «управління» / Н.Г. Шарата // Materialy IX mezinarodni vedecko-prakticka conference «Veda a technologie: krok do budoucnosti – 2013». - Dil 11. – Pedagogika. – Praha. Publishing House «Education and Science» s.r.o. – 112 stran. – C. 72-75.

ORCID iD iconorcid.org/0000-0002-6306-6934

Researcher
D-6930-2018

Scholar
https://scholar.google.com.ua/citations?hl=ru&user=2bw9G40AAAAJ

Коло творчих інтересів:

 • концептуальні ідеї збереження і використання художніх і культурних цінностей в патріотичному вихованні творчої молоді;
 • інтелектуальні ігри («Брейн-ринг»);
 • інтелектуально-розважальні ігри «КВН»;
 • перегляд художніх та документальних фільмів (радянські кінокомедії; телесеріали «Ліквідація»; «Весна на зарічній вулиці»);
 • читання книг (улюблені письменники: Михайло Булгаков, Бернар Вербер, Василь Барка, Павло Тичина, Сергій Єсенін, Анна Ахматова).

E-mail: **Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.**

**Консоль налагодження Joomla!**

**Сесія**

**Інформація облікового запису**

**Використання пам'яті**

**Запити до бази даних**

**Розбір помилок в мовних файлах**

**Завантажені мовні файли**

**Неперекладені рядки**