Раді вітати Вас на офіційному сайті
кафедри українознавства Миколаївського НАУ!

ІННОВАЦІЙНА СПРЯМОВАНІСТЬ НАУКОВО-НАВЧАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ КАФЕДРИ УКРАЇНОЗНАВСТВА МНАУ

Із проголошення незалежності України в усіх навчальних закладах стали приділяти особливу увагу національно-патріотичному вихованню молоді. Тому в 1999 році у Миколаївській державній аграрній академії було створено кафедру українознавства як самостійний структурний підрозділ. Упродовж 11 років кафедрою українознавства завідувала кандидат педагогічних наук, доцент Михайлюк В. О.

У 2010 році завідувачем кафедри українознавства було призначено кандидата педагогічних наук, доцента Наталію Григорівну Шарату. На кафедрі сумлінно працюють: кандидат філологічних наук, доцент Тетяна Пилипівна Кравченко; кандидат історичних наук, доцент Тетяна Всеволодівна Березовська; кандидат педагогічних наук, асистент Олена Вікторівна Кунашенко, асистенти Дарія В’ячеславівна Лук’яненко, Лілія Іллівна Домбровська.

Протягом існування нашого колективу склалися та продовжують розвиваються найкращі традиції в організації навчального процесу, позааудиторної роботи зі студентами, проте постала необхідність зміни змісту та спрямування науково-дослідної роботи викладачів.

Важливим завданням роботи кафедри було й залишається удосконалення організації навчально-виховного процесу, який зазнає сьогодні позитивних змін. По-перше, орієнтація на розвиток творчої індивідуальності студента. Науково-педагогічні працівники кафедри нині постійно звертають увагу на розроблення технології індивідуально-творчої підготовки. Доценти Т. П. Кравченко, Т. В. Березовська, Н. Г. Шарата упродовж багатьох років відшліфували методику роботи зі студентами над індивідуально-творчими завданнями.

Предметом постійної турботи науково-педагогічних працівників кафедри українознавства є зв’язок зі школами, професійно-технічними навчальними закладами, технікумами, коледжами м. Миколаєва та області. Упродовж багатьох років кафедра підтримує тісні шефські зв’язки з Єланецькою загальноосвітньою школою (директор школи Бондарук Марія Яківна), Єланецькою гуманітарною гімназією (директор – Лагачева Людмила Анатоліївна), загальноосвітніми школами м. Миколаєва (школа № 34, директор – Дундалевич Луїза Леонідівна; Перша українська гімназія ім.. М.Аркаса, директор – Бережний Сергій Васильович). Ефективною формою професійно-орієнтаційної роботи є проведення олімпіад з української мови та літератури для абітурієнтів загальноосвітніх шкіл м. Миколаєва та Миколаївської області.

Сьогодні кафедра українознавства здійснює підготовку студентів за 7 напрямами підготовки та 2 спеціальностями, науково-педагогічні працівники кафедри працюють щорічно майже із тисячею студентів на всіх факультетах університету, забезпечуючи вивчення таких навчальних курсів гуманітарного циклу: «Українська мова (за професійним спрямуванням)», «Вища освіта і Болонський процес», «Педагогічна майстерність», «Історія української культури», «Релігієзнавство», «Історія України», «Культурологія». Гриф Міністерства освіти і науки України надано навчальним посібникам «Українська мова професійного спілкування» (автор В.О. Михайлюк, 2004 рік), «Українська мова за професійним спрямуванням: термінологія економіки АПК» (автори Т.П. Кравченко, Н.Г. Шарата, 2011 рік).

Науково-педагогічними працівниками кафедри за 2002-2014 роки було опубліковано понад 300 наукових, навчально-методичних статей у фахових виданнях України та близького зарубіжжя. Паралельно із плідною науково-педагогічною роботою асистентка Лук’яненко Д.В. навчається в аспірантурі, працюючи над дисертаційним дослідженням на здобуття наукового ступеня кандидата філологічних наук. США, Лондон, Німеччина, Київ, Донецьк, Львів, Дніпропетровськ, Житомир, Запоріжжя, Вінниця, Херсон, Чернігів, Ялта, Бєлгород, Караганда, Горлівка, Кіровоград, Харків, Одеса, Миколаїв – неповний перелік країн та міст України і близького зарубіжжя, у вищих навчальних закладів яких викладачі кафедри, студенти беруть участь у міжнародних, всеукраїнських науково-практичних конференціях, виступаючи з доповідями з проблем формування культури ділового, фахового мовлення, професійної компетентності фахівців аграрної галузі, шляхів історичного розвитку держави, концептуальних засад громадянського виховання молоді тощо.

Завдяки організаторському таланту доцента Березовської Т.В. було зібрано експонати для музею Миколаївського національного аграрного університету «Становлення та розвиток аграрної освіти на Миколаївщині». Науково-педагогічні працівники кафедри займаються гуртковою роботою: під керівництвом Березовської Т.В. (фольклорна студія) студенти збирають фольклор рідного краю; під керівнцтвом Шарати Н.Г. та Кравченко Т.П. (мовознавчий гурток) студенти опановують культуру фахового мовлення; Березовська Т.В. керує краєзнавчим гуртком «Краяни», учасники якого досліджують історичне минуле Миколаївщини.

Доброю традицією стало щорічне проведення на кафедрі історико-педагогічних, мовознавчих та краєзнавчих читань, у яких беруть участь не лише викладачі та студенти усіх факультетів Миколаївського національного аграрного університету, а й представники інших вищих навчальних закладів Миколаївщини. Тематика читань найрізноманітніша: «Відомий та невідомий Т.Г. Шевченко», «Культура фахового ділового мовлення», «Світ європейської культури», «Мова мого життя».

Науково-педагогічні працівники кафедри є авторами не тільки наукових, а й публіцистичних статей, присвячених мовним проблемам, підвищенню рівня культури мовлення, що публікуються в університетській газеті «Агросвіт».

Кафедра українознавства сповнена творчих сил, спрямована у майбутнє, повною мірою усвідомлює складність, свою відповідальність за підготовку майбутньої еліти Півдня України.

**Консоль налагодження Joomla!**

**Сесія**

**Інформація облікового запису**

**Використання пам'яті**

**Запити до бази даних**

**Розбір помилок в мовних файлах**

**Завантажені мовні файли**

**Неперекладені рядки**